Ombygning eller renovering

Ønsker du bedre udnyttelse af dine eksisterende kvadratmeter i boligen? Så har du behov for en ombygning. Det vil typisk være ændring af boligens plantegning, så rum udvides eller sammenlægges. Du kan også have et ønske om opsætning af helt nye rum – f.eks. et ekstra badeværelse eller børneværelse. Det kan være nødvendigt i takt med en voksende familie med ændrede behov.

Det kan også være, at din bolig er af ældre dato og du derfor ønsker fornyelse og modernisering i boligens fremtoning og materialevalg? Så har du behov for en renovering af din bolig.

Ift. renovering kan der f.eks. være tale om:

 • udskiftning af gulve – evt. med ilægning af gulvvarme
 • udskiftning af lofter
 • renovering af badeværelser
 • istandsættelse af kælderarealer
 • ekstra isolering i vægge, på loft og tag
 • udskiftning af døre og vinduer
 • udskiftning af tagrender
 • udskiftning af facade eller træværk

Dit projekt kan også have karakter af både ombygning og renovering på samme tid – f.eks. hvis du har købt en ældre bolig og både ønsker ændring af plantegningen og modernisering i udtryk og materialer. Desuden kan ombygninger og renoveringer foregå både inde og ude.

Flere renoveringer vil falde under kategorien ”energirenoveringer”, fordi de forbedrer boligens CO2-udledning og energiforbrug. Når dét sker, vil du kunne søge energitilskud hos staten, så du får en betydelig del af dine udgifter til energirenoveringen dækket. Samtidig er det også den type renovering, der forøger din boligs værdi mest. Læs mere om energirenoveringer nederst på siden.

Få et tilbud

Fordele ved ombygning og renovering

Ift. renovering kan der f.eks. være tale om:

  • udskiftning af gulve – evt. med ilægning af gulvvarme
  • udskiftning af lofter
  • renovering af badeværelser
  • istandsættelse af kælderarealer
  • ekstra isolering i vægge, på loft og tag
  • udskiftning af døre og vinduer
  • udskiftning af tagrender
  • udskiftning af facade eller træværk

Er du i stedet interesseret i at udvide antallet af kvadratmeter i boligen? Så har du behov for en tilbygning i stedet.

Cases: Ombygning og renovering

Se alle

Ombygning eller renovering Gulv Snedker Vinduer og døre

Ombygning, nyt gulv samt diverse snedkerarbejde

Ombygning eller renovering Gulv Vinduer og døre

Indvendig renovering og ombygning af facade

Ombygning eller renovering Gulv

Forsikringsopgave i Egå

Ombygning eller renovering Tilbygning

Udvidelse af sommerhus i Ebeltoft

Ombygning eller renovering Tilbygning

Renoverings- og tilbygningsprojekt i Risskov

Vinduer og døre Ombygning eller renovering

Isætning af glaspartier hos Reno Djurs

Ombygning eller renovering Gulv

Renovering af gulv i Risskov

Ombygning eller renovering

Udskiftning af facadebeklædning i Ørum

Tegninger og byggetilladelser

Nogle ombygninger og renoveringer vil kræve tegninger og evt. byggetilladelse, for at kunne gennemføres. Der skal f.eks. byggetilladelse til, hvis du tilføjer en tagkvist, en altan eller bare øger beboelseskvadratmeterne i boligen. Alt efter dit valg af entrepriseform, kan vi være ansvarlig for udførelsen af dette og vi har gode, grundige og pålidelige samarbejdspartnere på området.

Er du i tvivl om, hvorvidt dit ombygnings- eller renoveringsprojekt kræver tegninger og byggetilladelse, er du naturligvis meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak. Du kan også læse mere om, hvordan processen er ved udarbejdelse af et myndighedsprojekt.

Overvejelser inden din ombygning eller renovering

Går du med tanker om en ombygning eller renovering af din bolig, er der nogle overvejelser du skal gøre dig. Du kan naturligvis altid kontakte os for uforpligtende sparring og rådgivning, uanset hvor langt du er i processen, men hvis du har gjort dig et par indledende tanker omkring nedenstående punkter, kan vi nemmere og mere konkret hjælpe dig, når du tager kontakt til os.

Få et tilbud

Skal du have hjælp til dit næste projekt?

Udfyld formularen, og få et uforpligtende tilbud på din opgave. Du er også velkommen til at kontakte os på tlf +45 75 53 75 53 eller på kontakt@koedtoemreren.dk

Vi bestræber os på at besvare din henvendelse hurtigst muligt.

Udfyld vores tilbudsformular

Valg af entrepriseform og din rolle i projektet

Er du den strukturerede type, der elsker at have mange bolde i luften og elsker at koordinere mellem mange forskellige leverandører, samt holde styr på aftaler, deadlines, løbende kontrol mv.?

Ja, det lyder næsten som et stillingsopslag, men det er faktisk også lidt af et job at lede et ombygnings- eller renoveringsprojekt, særligt de større af slagsen. Alt efter karakteren og omfanget af projektet kan det nemlig kræve håndværkere fra mange forskellige faggrupper at opnå resultatet, du ønsker – f.eks. tømrere, VVS’ere, smede, blikkenslagere, malere, elektrikere, fugemænd mv. Ønsker du selv at styre projektet fra start til slut, er det dit ansvar at indsamle konkrete tilbud fra leverandører inden for alle disse håndværkerfaggrupper, underskrive kontrakter, aftale leverings- og arbejdstidspunkter, samt opsætte deadlines. Og så står du også for al koordinering imellem håndværkerne, såfremt noget skulle blive forsinket, eller andet uforudset skulle opstå.

Har du mod på at indtage denne aktive bygherrerolle i dit ombygnings- eller renoveringsprojekt, agerer vi gerne fagentreprenør for dig inden for tømrer- og snedkerfaget, til de opgaver, der kræver vores ekspertise.

Har du mere lyst til at have ét firma med en fast projektleder, som er den eneste, du skal forholde dig til? Så er det mere oplagt for dig at vælge et firma til at stå for hovedentreprisen eller totalentreprisen i forbindelse med dit ombygnings- og renoveringsprojekt. Ved hovedentreprise har du stadig ansvaret for alle tilladelser, mens du i en totalentreprise kun skal skrive under på kontrakten med totalentreprenøren, som herefter har stort set alt ansvar.

Uanset hvilken entrepriseform du er til og hvilken rolle du selv ønsker at have i din ombygning eller renovering, kan vi være involveret i præcis den rolle, du ønsker det. Lige fra fagentreprenør, der håndterer en mindre del af projektet, til hoved- eller totalentreprenør, der hjælper dig med alt fra start til slut. Uanset samarbejdsformen er du med os sikret en seriøs samarbejdspartner, der vægter en klar og tydelig kommunikation med dig højt. Vi sætter en dyd i at have en tæt relation med vores kunder og sikrer altid, at forventningsafstemningen er på plads og evt. justeres undervejs, hvis der er behov for det. Forventningsafstemningen er nemlig hele grundlaget for et godt samarbejde. Læs mere om os, entrepriseformerne vi tilbyder, samt processen fra start til slut.

Budget

Det kan være utrolig svært at vide, hvad den ombygning eller renovering du har i tankerne vil komme til at koste. Alligevel er det en rigtig god idé at have gjort dig nogle tanker om, hvad budgetrammen er, så vi hurtigt kan afklare, om budgettet er realistisk i forhold til ønskerne.

Skulle dine ønsker ske at være højere end budgettet kan bære, kan vi naturligvis hjælpe dig med at se på alternative løsninger. F.eks. vil ændring i materialevalg ofte betyde en ikke uvæsentlig forskel i prisen, uden nødvendigvis at påvirke kvaliteten, ligesom vi måske kan kaste et nyt blik på de udfordringer, du ønsker løst i boligen og måske komme med nogle helt andre og billigere løsningsforslag.

Beboelse under ombygningen eller renoveringen

En helt lavpraktisk, men ikke desto mindre vigtig, ting at have i tankerne tidligt i processen er, hvorvidt boligen er beboelig imens ombygningen eller renoveringen står på. Er der f.eks. tale om en totalrenovering af husets eneste badeværelse, eller køkkenet, kan det være svært at få en hverdag til at hænge sammen i boligen.

Vurderer du, at det ikke muligt at være i boligen imens, er det nødvendigt at finde ud af, hvor I kan flytte hen, mens projektet står på. Det kan være hos venner eller familie, men det kan også være leje af f.eks. en skurvogn eller badevogn. På dette område har vi også stor erfaring og kan hjælpe dig med idéer til den bedste løsning for jer.

Husk håndværkerfradraget eller energitilskuddet

Når du ombygger eller renoverer din bolig kan du få tilskud i en eller anden form. Det mest kendte er håndværkerfradraget, hvor du kan få tilskud til arbejdslønnen til håndværkerne, inkl. moms, men ikke for de materialer, der anvendes mv. Dertil er kravet, at det kun er for energibesparende arbejder som der kan søges håndværkerfradrag til.

Der findes også et energitilskud, som kan søges, såfremt din renovering falder inden for kategorien ”energirenovering”. Her er der som regel mere at hente end ved håndværkerfradraget, men det kan være en svær og uoverskuelig proces at søge om tilskuddet, og det er heller ikke altid sikkert at der er penge at hente i denne pulje. Desuden er det vigtigt at bemærke, at energitilskuddet skal søges før selve renoveringen starter, ikke bagefter, som det er tilfældet med håndværkerfradraget. Bemærk ligeledes, at boligen skal være helårsbolig, for at du kan opnå energitilskud.

Bemærk, at du ikke kan søge om både håndværkerfradrag og energitilskud for samme projekt. Det kan derfor betale sig at lave et par beregninger for, hvor du kan opnå det største tilskud for projektet.

Vælger du os som samarbejdspartner minder vi dig om de tilskud du kan søge og rådgiver dig om, hvordan og hvornår de kan søges, såfremt du ønsker det.

Energirenovering af din bolig

Mange af de almindelige renoveringsprojekter vi foretager, falder under kategorien energirenoveringer, som der er meget fokus på disse år, i takt med det øgede fokus på vores miljø. Og det er med god grund. For energirenoveringer gavner både miljøet og din pengepung – på både kort og lang sigt.

Ved at begrænse din boligs energiforbrug opnår du nemlig både mindre varmeregning, samt en bolig, der er mere værd. Faktisk er energirenoveringer den type af ændring ved din bolig, der vil give den største værdiforøgelse.

Energirenoveringer er f.eks.:

 • Isolering af vægge, gulve, loft og tag
 • Udskiftning af døre og vinduer
 • Udskiftning af gamle oliefyr

Meget af arbejdet vil omhandle boligens ”klimaskærm” – altså det, der adskiller bygningens indre og ydre. Du kan tænke på klimaskærmen som husets ”tehætte” – jo mere ydervægge, tag, døre og vinduer er egnet til at holde på varmen, jo bedre er det.

Eksempler på fordele ved energirenoveringer:

 • Mindre el- og varmeregninger
 • Bedre komfort i hverdagen
 • Miljøvenligt hus
 • En bedre energimærkning
 • Forøgelse af husets værdi

Renovering af bevaringsværdige bygninger

Har du en bevaringsværdig bygning, er du underlagt helt særlige regler for, hvad du må og ikke må i forbindelse med en ombygning eller renovering. På netop dette område har vi stor ekspertise. Mange bevaringsværdige bygninger er nemlig konstrueret efter de gode gamle snedkermetoder, som vi er stolte af at meste og kan udføre, præcis som traditionerne foreskriver det.

Med os til at varetage ombygningen eller renoveringen af din bevaringsværdige bygning, er du sikret et stykke arbejde, der overholder de retningslinjer, din bygning er underlagt og vi vil sikre, at din bygnings udtryk, stil og charme bevares.

Skal du have hjælp til dit næste projekt?

Udfyld formularen, og få et uforpligtende tilbud på din opgave. Du er også velkommen til at kontakte os på tlf +45 75 53 75 53 eller på kontakt@koedtoemreren.dk

Vi bestræber os på at besvare din henvendelse hurtigst muligt.

Udfyld vores tilbudsformular