Introduktion

Hos Koed Tømrer og Byggeforretning ApS (”Koedtømreren” eller ”os/vi”) prioriterer vi datasikkerhed og fortrolighed højt. Denne persondatapolitik fastlægger retningslinjer for vores måde at behandle dine personoplysninger på som indsamles og behandles, når du besøger vores hjemmeside www.koedtoemreren.dk.

Dataansvarlige

Websitet ejes og publiceres af:

Koed Tømrer­ og Byggeforretning ApS
Tornhøjvej 7, Koed
8560 Kolind

CVR: 35037217

kb@koedtoemreren.dk
Tlf. 75537553

Indsamling af personoplysninger

Du vil altid blive informeret i forbindelse med indsamling af dine personoplysninger. Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser).

Indsamlingen sker primært, hvis du udfylder dine kontaktoplysninger i en af formularerne på vores hjemmeside, fx for at tilmelde dig et nyhedsbrev, deltage i en konkurrence eller bede om et tilbud.

Bemærk venligst, at nogle personoplysninger er nødvendige at indsamle, for at du kan bruge hjemmesidens funktioner. Hver enkelt af de relevante formularer tilkendegiver, om det er påkrævet eller valgfrit, at du afgiver dine personoplysninger. Hvis det er obligatorisk, at du afgiver personoplysninger, vil det fremgå af de relevante felter med en stjerne lig denne: *. Hvis du vælger ikke at afgive de pågældende personoplysninger, kan du muligvis ikke benytte den ønskede funktion. For eksempel har vi brug for dine kontaktoplysninger for at kunne besvare en henvendelse fra dig.

Visse personoplysninger kan også blive indsamlet via cookies, når du bevæger dig rundt på vores hjemmeside, hvis du har givet tilladelse hertil. Vi henviser til vores cookiepolitik, som du kan finde her: koedtoemreren.dk/cookiepolitik.

Hvis du søger job hos os, opfordret eller uopfordret, behandler vi de personoplysninger om dig, som du afgiver i din ansøgning.

Formål med anvendelse af dine personoplysninger

Personoplysninger indsamles og anvendes til følgende formål:

 • Tilmelding til nyhedsbrev
 • Deltagelse i konkurrencer, andre events og anden markedsføring
 • Henvendelser vedrørende tilbud
 • Statistik
 • Behandling af jobansøgninger

Grundlag for behandling af dine personoplysninger

Vores grundlag for behandlingen af dine personoplysninger er følgende:

 • Opfyldelse af kontrakt, fx hvis vi indgår en aftale med dig eller du opnår ansættelse hos os (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b).
 • Samtykke i forhold til direkte markedsføring fx ved tilmelding til nyhedsbrev (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a).
 • Interesseafvejning i forhold til statistik og brug af vores hjemmeside (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).

Videregivelse af oplysninger

Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.
Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse. Behandlingen er også sikret ved indgåelse af databehandleraftaler. 

Brug af sociale medier

Vi anvender sociale medier som led i vores almindelige branding af Koedtømreren. Vi anvender følgende sociale medier; Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube og Vimeo.
Du vil kunne komme i kontakt med os via disse sociale medier, og vi vil i forbindelse med besvarelse af dine henvendelser behandle dine personoplysninger i det omfang, de indgår i din henvendelse. Alt afhængigt af din adfærd på vores fan-sider på sociale medier, kan vi og det sociale medie foretage en indsamling af følgende oplysninger om dig, når du besøger Koedtømrerens side:

 • Om du ”følger” Koedtømrerens side
 • Kommentarer som du efterlader på Koedtømrerens side samt de kommenterer du tagger Koedtømreren i
 • At du har besøgt Koedtømrerens side

Sletning af personoplysninger

Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til opfyldelsen af et eller flere af de formål, som fremgår i afsnittet ”Formål med anvendelse af personoplysninger” ovenfor. Oplysningerne kan dog behandles og opbevares længere i anonymiseret form.

Cookies

Vi anvender cookies på vores hjemmeside. Du kan læse mere om brugen af cookies i vores cookiepolitik, som du kan læse på følgende link: koedtoemreren.dk/cookiepolitik.

Sikkerhed

Vi har implementeret passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau. Dermed gør vi vores bedste for at sikre kvaliteten og integriteten af dine personoplysninger.

Tilbagekaldelse af samtykke

Du kan til enhver tid tilbagekalde eventuelle samtykker, som du måtte have afgivet. Vi vil herefter slette dine oplysninger, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på andet grundlag. Du kan framelde dig vores nyhedsbrev ved at klikke på linket nederst i nyhedsbrevet. Du kan også skrive til os på marketing@koedtoemreren.dk.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår af afsnittet ”Dataansvarlige” ovenfor. I forbindelse med henvendelser vedrørende dine rettigheder bedes du venligst forsyne os med fyldestgørende information – navn og e-mailadresse – så vi kan håndtere din anmodning og identificere dig. Vi vil besvare din anmodning hurtigst muligt og senest inden én måned.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rette)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på Datatilsynets hjemmeside.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger og til at anmode om, at personoplysningerne overføres fra én dataansvarlig til en anden.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du er også velkommen til at kontakte os på marketing@koedtoemreren.dk eller anlægge sag ved en almindelig domstol. Du kan også indgive en klage til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. Sal
1300 København K

Telefon 33 19 32 00
e-mail dt@datatilsynet.dk

Links til andre hjemmesider mv.

Vores hjemmesider kan indeholde links til andre hjemmesider eller til integrerede hjemmesider. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af andre selskabers hjemmesider eller deres praksis i forbindelse med indsamling af personligoplysninger. Når du besøger andre hjemmesider, opfordres du til at læse indehaverens politik med hensyn til beskyttelse af personligoplysninger samt andre relevante politikker.

Ændringer af denne persondatapolitik

Vi forbeholder os retten til at ændre denne persondatapolitik – på baggrund af ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye eller forbedrede funktioner – og for at forbedre hjemmesiden.

Denne persondatapolitik er senest ændret den 3. august 2023