Tilbygning

Når du tilføjer ekstra kvadratmeter til din bolig taler vi om en tilbygning. Der kan være mange grunde til, at du ønsker en tilbygning, men det vi oftest hører er, at det er eneste alternativ til at flytte i noget nyt, da hverdagens behov i boligen i øjeblikket ikke kan opfyldes.

Årsager til at investere i en tilbygning

 • Behov for flere værelser
 • Behov for ekstra badeværelse
 • Behov for nyt og større køkken
 • Behov for mere plads i hverdagsrummene, f.eks. stue eller køkken/alrum
 • Ønske om en udestue 

Dit projekt kan også have karakter af både tilbygning og ombygning/renovering, hvis du f.eks. både ønsker en bedre udnyttelse, eller modernisering, af de eksisterende kvadratmeter og flere kvadratmeter oveni. Dette ser vi ofte og vi kan naturligvis klare såvel separate som kombinationsprojekter for dig.

Få et tilbud

Det skal du tage stilling til ved en tilbygning

Overvejelserne er ikke få, når det kommer til at tilføje en tilbygning til din bolig, men jo flere tanker og overvejelser du har gjort på forhånd, jo hurtigere og gnidningsfrit går processen med tilbygningen, efter vores erfaring.

Måske er du typen, der ivrigt selv kaster dig over alle indledende overvejelser? Måske er du typen, der på et relativt tidligt stadie ønsker at få sparring omkring overvejelserne af en fagprofessionel som os? Uanset hvad, så står vi klar til at hjælpe dig, der hvor du er.

Disse spørgsmål skal du stille dig selv i forbindelse med din tilbygning

 • Hvilke behov skal tilbygningen opfylde – både nu og fremtidige?
 • Hvilke lovgivningsmæssige begrænsninger er der for din tilbygning?
  • Hvad er kravene i bygningsreglementet (bebyggelsesprocent på grunden, samt krav til bygningens energiudledning og dermed tilbygningens isolering)
  • Er der krav i lokalplanen, som din tilbygning skal opfylde?
  • Er der servitutter på grunden, der skal tages hensyn til?
 • Hvordan skal tilbygningen fremstå i form og arkitektur?
   • Hvad vil harmonere med din nuværende bygning, så tilbygningen fremstår som en naturlig del af boligen?
   • Eller ønsker du måske noget, der står i skarp kontrast?
   • Hvilke materialer, og valg af f.eks. vinduer og døre, vil harmonere bedst med det eksisterende i boligen?
 • Skal du tegne en udvidet forsikring i forbindelse med tilbygningen?
 • Hvad er dit budget – eller måske blot din ”budgetramme” for tilbygning?
 • Hvilken entrepriseform ønsker du – og hvad kan og vil du selv i forbindelse med byggeriet?

Det eneste vi ønsker, at du har gjort dig blot nogle enkelte overvejelser omkring, før du tager kontakten til os, er din budgetramme til tilbygningen. Det er nemlig meget svært at snakke om mulighederne for tilbygning hos dig, uden at have budgettet som overordnet ramme at tale ud fra.

Cases: Tilbygning

Se alle

Ombygning eller renovering Tilbygning

Udvidelse af sommerhus i Ebeltoft

Ombygning eller renovering Tilbygning

Renoverings- og tilbygningsprojekt i Risskov

Tilbygning Ombygning eller renovering

Til- og ombygning i Ryomgård

Tilbygning Ombygning eller renovering

Til- og ombygning i Skødstrup

Tilbygning

Til- og ombygning

Valg af entrepriseform til tilbygningsprojektet

Entrepriseformen betyder grundlæggende, hvor stor en rolle du selv vil have i byggeprojektet og hvor meget du vil lægge over til fagprofessionelle. Du kan vælge selv at stå for hovedentreprisen og dermed selv indsamle tilbud fra samtlige fagfolk og firmaer, der skal levere til projektet, indgå aftaler med disse og hele vejen igennem koordinere tidsplaner og arbejdsopgaver imellem dem. Eller du kan lade en leverandør som os agere hovedentreprenør for dig, så alt du skal tage stilling til, er kontakten med os, som så håndterer alting for dig.

Det er ikke en umulig opgave at stå med hovedentreprisen selv, men du skal være forberedt på, at det er en tung og krævende opgave og proces, der vil tage rigtig meget tid og kræve mange ressourcer og koordineringsevner fra din side. Og så kræver det et vis fagligt kendskab til byggebranchen, for at du er i stand til at kvalitetskontrollere leverandørernes arbejde og vide, hvornår de forskellige delleverancer i projektet er udført tilfredsstillende til, at den næste leverandør kan udføre sit.

Det kan også være, at du ønsker at varetage en mindre del af tilbygningsopgaverne selv, både for at være aktivt deltagende og for eventuelt at spare lidt i den samlede pris for tilbygningen.

Du kan f.eks. selv stå for:

 • Nedrivning af eksisterende bygning
 • Bortskaffelse af affald undervejs
 • Den afsluttende oprydning og rengøring

Skal du have hjælp til dit næste projekt?

Udfyld formularen, og få et uforpligtende tilbud på din opgave. Du er også velkommen til at kontakte os på tlf +45 75 53 75 53 eller på kontakt@koedtoemreren.dk

Vi bestræber os på at besvare din henvendelse hurtigst muligt.

Udfyld vores tilbudsformular

Processen med os som hovedentreprenør for din tilbygning

Vælger du os som hovedentreprenøren gør vi processen, fra de indledende tanker, til færdig tilbygning så nem og overskuelig for dig som overhovedet mulig.

Du kan trygt læne dig tilbage og vide, at vi sørger for det hele og alt du skal tage stilling til er kontakten med din faste projektleder – uanset hvad du måtte have af spørgsmål og til hvilken del af arbejdet, det måtte vedrøre.

Vi værner om et godt samarbejde med en lang række andre fageksperter, som vi ved, leverer samme kvalitet og ærekærhed i deres arbejde, som vi selv gør. Af samarbejdspartnere inden for andre fag kan f.eks. nævnes murer, VVS’er, smed, blikkenslager, arkitekt, fugemand og maler.

 

 1. Overvejelse af budget og kontakt til os

Som nævnt er det bedste samtalegrundlag skabt, hvis du på forhånd har gjort dig nogle overvejelser omkring dit budget, eller som minimum en ca. budgetramme, for din tilbygning. På den måde er det nemlig nemmest for os at vejlede dig i, hvad der er realistisk og hvilke materialer vi kan tænke ind i projektet.

Det er naturligvis helt okay at kontakte os uden disse overvejelser, og hvis du er på helt bar bund i forhold til hvad en tilbygning koster, så guider vi dig naturligvis gerne allerede fra dette stadie.

 

 1. Prisoverslag og finansieringsgrundlag

Når vi har talt dit projekt grundigt igennem med dig, og fået afklaret alle spørgsmål listet i det foregående afsnit, kan vi lave et tidligt prisoverslag til dig. Dette vil være et forsigtigt og uforpligtende overslag, da vi på dette tidspunkt i processen endnu ikke har haft kontakt til tilbygningsprojektets underleverandører. Imidlertid kan vi give en fast pris på myndighedsprojektet – dvs. en samlet beskrivelse af projektet med tegninger og alt øvrigt, der skal til, for at der kan ansøges om byggetilladelse til din tilbygning – og som i øvrigt også danner grundlag for, at vores samarbejdspartnere kan komme med deres pris som fagentreprenører og vi derfor kan give dig det endelige tilbud.

Derfor fungerer det i praksis således, at vi først indgår en aftale om myndighedsprojektet for din tilbygning og derefter bevæger os videre til et samlet tilbud for hele udførelsen, såfremt du naturligvis er tilfreds med de indledende manøvrer vi har foretaget sammen.

Vores prisoverslag kan du bruge som grundlag for at gå i banken og få finansieringen til tilbygningen på plads.

 

 1. Møde med arkitekt/bygningskonstruktør og udarbejdelse af tegninger

Når finansieringsgrundlaget er skabt afholder vi et større møde med dig og den arkitekt, eller bygningskonstruktør, vi samarbejder med (alt efter behovet i netop din tilbygning). Her afklarer vi alle detaljer for din tilbygning, såsom:

 • Størrelse og udformning
 • Forbindelse med den eksisterende tilbygning og eventuelle ændringer i de eksisterende bygninger
 • Valg af materialer til vægge, tag, gulve, lofter, vinduer, døre mv.

Når alt dette er på plads, kan vores arkitekt eller konstruktør gå i gang med at udarbejde de visualiseringer, der er nødvendige, for at de øvrige fagentreprenører kan udarbejde deres konkrete tilbud på de fagentrepriser vi inviterer dem til, samt at kunne søge byggetilladelsen hos kommunen (og som derfor er en del af det føromtalte ”myndighedsprojekt”, vi udarbejder).

Før vi videresender myndighedssættet af tilbygningen til samarbejdspartnere eller kommunen, bruger vi dem naturligvis til at skabe en grundig forventningsafstemning omkring tilbygningsprojektet med dig. Vi skal naturligvis sikre os, at vi har samme forståelse af tilbygningens udformning, placering og materialer – og det er visualiseringerne en effektiv metode til. Vi værner meget om forventningsafstemningen om selv de mindste detaljer i tilbygningen på dette stadie, da det danner hele grundlaget for et godt videre samarbejde med dig. Læs mere om vores værdier og måden, vi arbejder på.

 

 1. Samlet tilbud, tidsplan og kontraktindgåelse

Er du tilfreds med tegningerne, sender vi dem til samtlige af de samarbejdspartnere, der skal være involveret i projektet som fag-/underentreprenører for os. De bruger tegningerne og vores detaljerede bygningsbeskrivelse til at komme med et helt konkret tilbud på netop deres del af tilbygningsentreprisen.

Vi samler alle tilbud sammen og vender tilbage til dig med én samlet pris, som du skal forholde dig til. En pris, hvor vi altså har sørget for hele byggeprocessen fra start til slut og hvor vi er dit eneste kontaktpunkt. Hvis du ønsker at stå for enkelte dele selv (såsom nedrivning, bortskaffelse af affald eller andet), har vi naturligvis sørget for at modregne udgifterne til dette i tilbuddet.

Sammen med tilbuddet vil vi komme med oplæg til en tidsplan for, hvornår de forskellige enkeltdele af tilbygningen kan foregå, samt et estimat på, hvornår den færdige tilbygning kan overleveres til dig.

Er du tilfreds med tilbud og tidsplan, underskriver vi en officiel samarbejdskontrakt, som i detaljer beskriver hele tilbygningen og alt, hvad vi kan forvente af hinanden.

 

 1. Byggetilladelse

Mens vi regner på det konkrete tilbud til dig vil vi ofte igangsætte ansøgningen om byggetilladelse for dig, som sker på baggrund af det udarbejdede myndighedssæt.

 

 1. Selve byggeprocessen

Når byggetilladelsen er klar kan vi gå i gang med selve byggeprocessen på din matrikel. Imens byggeprocessen står på, kan du forvente en generel gennemsigtig og ærlig dialog, hvor vi løbende vender fremdrift, men også eventuelle udfordringer og forsinkelser med dig.

Vi informerer dig kort fortalt på det niveau, du ønsker. Nogle ønsker periodiske opdateringer på byggeriet, mens andre foretrækker en næsten daglig dialog på byggepladsen. Vi kan være med på præcis det niveau, du ønsker.

Omkring tilbygningsprojektets lidt større linjer har du din tilknyttede projektleder, som du altid kan kontakte med alle typer af spørgsmål – men i dagligdagen vil du opleve, at koordinering og aftaler omkring løsninger, langt hen af vejen kan tages på pladsen med tømreren/byggelederen, naturligvis alt efter dit ønske. Alt vedrørende økonomi aftales dog altid med projektlederen.

 

 1. Overlevering af den færdige tilbygning

Når tilbygningen står færdig tager vi os god tid til en komplet gennemgang med dig af alle detaljer i det arbejde, der er udført. Skulle der mod forventning være nogle steder, hvor arbejdet ikke er udført tilfredsstillende, går vi gerne langt for din tilfredshed – men naturligvis inden for rimelighedens grænser.

 

Lad os stå for din tilbygning

Vi er stolte af at have udført en lang række af tilbygninger for glade kunder gennem tiden, uanset hvilken entrepriseform vi har haft. Vi vil med glæde tage en uforpligtende dialog med dig om dine tilbygningstanker og måske kunne hjælpe dig i mål, så du kan opnå flere kvadratmeter i boligen, der sikrer dig et mere funktionelt og brugbart hjem, der lever op til behovene.

Tvivl ikke med at kontakte os for en 100% uforpligtende snak om dit forestående tilbygningsprojekt. Du kan udfylde kontaktformularen her, ringe på telefon 28 13 58 19, eller skrive til os direkte på kontakt@koedtoemreren.dk. Så vender vi tilbage hurtigst muligt og finder sammen med dig frem til den bedste løsning på din nye drømmetilbygning.

 

Skal du have hjælp til dit næste projekt?

Udfyld formularen, og få et uforpligtende tilbud på din opgave. Du er også velkommen til at kontakte os på tlf +45 75 53 75 53 eller på kontakt@koedtoemreren.dk

Vi bestræber os på at besvare din henvendelse hurtigst muligt.

Udfyld vores tilbudsformular